020 99 386 386

ແບບບ້ານ

ເຮືອນວິລາບ້ານແຝດ

ເຮືອນວິລາບ້ານແຝດ

ເຮືອນວິລາແບບແຝດ ເປັນຈຸດຊຸມຊົນ ແຕ່ຍັງເນັ້ນໃສ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ,...

ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
ເຮືອນຫ້ອງແຖວ

ເຮືອນຫ້ອງແຖວ

ເຂດເຮືອນຫ້ອງແຖວມີສາມດ້ານ, ດ້ານໜື່ງມີທາງໜ້າຕິດກັບໜ້າໜອງນ້ຳ,...

ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
ເຮືອນວິລາບ້ານດຽ່ວ

ເຮືອນວິລາບ້ານດຽ່ວ

ບັນດາເຮືອນວິລາແບບດ່ຽວ ມີຄວາມສວຍງາມ ປະສົມປະສານລະຫວ່າງອົງປະກອບທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ...

ເບີ່ງລາຍລະອຽດ

ຂ່າວສານ

ໂຄງການອະສັງຫາລິມະຊັບ ທີ່ລະດັບສູງສຸດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃກ້ຈະເປີດຕົວໂຄງການແລ້ວ
5 11/2018

ໂຄງການອະສັງຫາລິມະຊັບ ທີ່ລະດັບສູງສຸດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃກ້ຈະເປີດຕົວໂຄງການແລ້ວ

ໂຄງການ ໜອງທາເຊັນໂທພາກ ກຽມເປີດຕົວໂຄງການ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນຂ່າວເດັນເຮັດໃຫ້ ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ “ຟົດພື້ນ” ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລານີ້. ມີຂ່າວວ່າ...

ໜອງທາ ເຊັນໂທພາກ  – ສະຖານທີ່ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ
5 11/2018

ໜອງທາ ເຊັນໂທພາກ – ສະຖານທີ່ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ

ຕັ້ງຢູ່ເມືອງຈັນທະບູລີ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຕົວເມືອງສູນກາງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ – ສປປ ລາວ, ໂຄງການ ໜອງທາ ເຊັນໂທພາກ ມີລະບົບໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານເຕັກນິກ,...

ເລກທີ 324 ຖະໜົນ ດອນແດງ, ບ້ານໜອງທາໃຕ້, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ສປປ ລາວ (+856) 20 99 386 386 sales@nongthacentralpark.com

Copyright © 2018. All Rights Reserved by Nongtha Central Park.

ເຊື່ອມຕໍ່ພວກເຮົາ: