020 99 386 386

ໂຄງການອະສັງຫາລິມະຊັບ ທີ່ລະດັບສູງສຸດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃກ້ຈະເປີດຕົວໂຄງການແລ້ວ

 05/11/2018

 ກະແສຮ້ອນແຮງ ຟົດພື້ນ ຂື້ນນັບມື້

ໂຄງການ ໜອງທາເຊັນໂທພາກ ກຽມເປີດຕົວໂຄງການ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນຂ່າວເດັນເຮັດໃຫ້ ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ ຟົດພື້ນໃນຊ່ວງໄລຍະເວລານີ້. ມີຂ່າວວ່າ ນີ້ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີເນື້ອທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່, ມີທີ່ຕັ້ງສຸດທິເໝາະສົມ ແລະ ມີລະດັບທີ່ສຸດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຮູບພາບລວມຂອງໂຄງການ ໜອງທາເຊັນໂທພາກ

ຕັ້ງຢູ່ຈຸດໃຈກາງຂອງເມືອງຈັນທະບູລີ, ​ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຕົວເມືອງສູນກາງຂອງ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ທີ່ມີໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານເຕັກນິກ, ດ້ານສັງຄົມຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ມີຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງສະດວກສະບາຍຕໍ່ກັບບັນດາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກພາຍນອກເຂດໂຄງການ ເຊັ່ນ   ໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງ ຊາດ ລາວ, ປະຕູໄຊ, ສະໜາມບີນ ສາກົນ ວັດໄຕ..... ຂັບລົດພຽງແຕ່ ສອງ ຫຼື ສາມ ນາທີ. ​ເລີມຕົ້ນຈາກຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງເຂດຕົວເມືອງໃໝ່ ທີ່ຫຼູຫຼາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງທີ່ສຸດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂຄງການໜອງທາເຊັນໂທພາກສ້າງຂື້ນແມ່ນ  ເພື່ອບອກຕໍ່ຂໍ້ມູນເຖິງລູກຄ້າ ກ່ຽວກັບການດຳລົງຊີວິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ 42 ແຫ່ງ ແລະ ມີລະດັບ

ໂຄງການມີເນືອທີ່ທັງໝົດເກືອບ 75 ເຮັກຕາ, ໂຄງການໄດ້ແບ່ງອອກ ເປັນ 4 ເຂດ:  ເຂດຕົ້ນໄມ້ສັກ, ເຂດຕົ້ນດອກຝາງ ແລະ ເຂດຕົ້ນດອກຄູນ ໄດ້ຈັດສັນເປັນ ເຮືອນຫ້ອງແຖວ shophouse, ວິລາ ບ້ານດ່ຽວ ແລະ ວິລາບ້ານແຝດ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ຍັງມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນທີ່ມີລະດັບເຖີງ 42 ແຫ່ງ, ມີລັກສະນະໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂຄງການໜອງທາເຊັນໂທພາກ ແນ່ນອນຈະກາຍເປັນເຂດຕົວເມືອງ ສີຂຽວ, ຄົບຊຸດ, ​ມີລະດັບສູງສຸດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມກັບມາດຕະຖານໃໝ່ໆ ໃຫ້ພົນລະເມືອງມີການດຳລົຊີວິດ ທີ່ສົມບູນແບບໃນແຕ່ລະວິນາທີ.

ໂຄງການ Nongtha Central Park ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການພັດທະນາ ບັນດາ ສິ່ງອຳນວຍ ຄວາມສະດວກ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການດຳລົງຊີວິດ ທີ່ທັນສະໄໝ ເຊັນ: ເຂດສະໜາມຫຼວງ, ໂຮງຮຽນເຊື່ອມຕໍ່ສາກົນ, ເຂດສູນການຄ້າ, ໂຮງແຮມ 5 ດາວ, ເຂດທະນາຄານ, ສະລອຍນ້ຳ, ບ່ອນຝືກແອບກຳລັງກາຍ, ​ສະປາ, ຮ້ານອາຫານ, ​ຮ້ານກາເຟ, ສະໜາມກອ໋ບ, ສະຖານທີ່ຈັດງານ, ພື້ນທີ່ຫຼີ້ນກິລາເປ້ຕັງ, ສວນນ້ຳພຸ, ເຂດຊ່ວງເຮືອ, ບໍລິການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແບບ 3 ຊັ້ນ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ,… ຢູ່ທີ່ນີ້ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ທຸກໆຄວາມຕ້ອງການຂອງພົນລະເມືອງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມເພີ່ງພໍໃຈ ທີ່ສຸດ.

ພາບລວມ ຮ້ານອາຫານ, ​ຮ້ານກາເຟ, ​ທັດສະນິຍະພາບ ຫຼູຫຼາ ແລະ ສວຍງາມ

ແຕ່ລະມື້ຕື່ນເຊົ້າມາ, ຜູ້ຢູ່ອາໄສ ສາມາດນຳໃຊ້ ບັນດາການບໍລິການ ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ ດຳລົງ ຊີວິດຢູ່ ເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນເປັນບ່ອນລ້ຽງດູໜໍ່ແໜງຂອງປະເທດຊາດ, ສູນການຄ້າທັນສະໄໝ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີ ບັນດາຮ້ານຊັບພະສີນຄ້າ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ; ເຂດຫຼີ້ນພາຍໃນເຮືອນ ແລະ ກາງແຈ້ງຮັບໃຊ້ ໃຫ້ທຸກໆເປົ້າໝາຍລວມທັງຜູ້ສູງອາຍຸ, ນັກທຸລະກິດຜູ້ທີ່ມີເວລາໜ້ອຍ ຈົນຮອດ ເດັດນ້ອຍ.

ສວນສາທາະລະນະ 20 ແຫ່ງ ຢາຍຍາວທົ່ວໂຄງການ, ໜອງນ້ຳ ມີເນື້ອທີ່ ກ້ວາງກວ່າ 10 ແຮັກຕາ

ໂຄງການ Nongtha Central Park ມີບັນຍາກາດປອດໂປ່ງ ສະອາດ ຈາກໜອງນໍ້າ ໜອງທາ ທຳມະຊາດ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ກວ້າງກ່ວາ10 ແຮັກຕາ, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາໜອງ ທຳມະຊາດໃຫຍ່ກ່ວາໝູ່ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ຄຽງຄູ່ກັບການອອກແບບທີ່ ທັນສະໄໝ ແລ້ວ, ຍັງຮັກສາໄດ້ຮີດຄອງປະເພນີ ອັນດີງາມຂອງ ລາວ, ໂຄງການ Nongtha Central Park ແມ່ນບູລີມະສິດ ໃຫ້ກັບບັນດາເຂດພື້ນສີຂຽວສ່ວນຫຼາຍ ໂດຍຜ່ານ ບັນດາສວນສາທາລະນະ ແລະ ສວນສີຂຽວ ຫຼາຍກ່ວາ 20 ແຫ່ງ, ພື້ນທີ່ທັງໝົດຂອງໂຄງກາ ຈະກາຍເປັນພື້ນທີ່ ທີ່ມີບັນຍາກາດປອດໂປ່ງສົດໃສ, ສະອາດ, ງຽບສະຫງົບ ແລະ ເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນທີ່ດີ ທີ່ສຸດ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຈຸດພິເສດທີ່ແຕກຕ່າງ,  ທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍມີຢູ່ໃນໂຄງການອະສັງຫາລິມະຊັບອື່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ທ້າຍອາທິດ, ປະຊາຊົນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂັບລົດອອກໄປນອກ ຕົວເມືອງແຕ່ຍັງສາມາດເຂົ້າຮ່ວມບັນກາ ກິດຈະກຳກາງແຈ້ງ, ບັນດາສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວຍັງສາມາດ ຍ່າງເາະຫຼີ້ນພັກຜ່ອນ, picnic ຢູ່ ບັນດາສວນຊົມຕະເວັນ, ສວນສົມເດືອນ, ສວນຊົມດາວ ຫຼື ເດັກນ້ອຍຍັງສາມາດຫຼີ້ນຢູ່ໃນສວນດອກໄມ້, ສວນຫຼີ້ນຂອງເດັກນ້ອຍ ຢູ່ພາຍໃນເຂດໂຄງການ.

ບັນດາສວນຕົ້ນໄມ້ສີຂຽວ ຢູ່ແຄມໜອງ

ເຂດສວນສະໜາມຫຼວງກ້ວາງຂວ້າງເປັນຈຸດພົ້ນເດັນ ຢູ່ດ້ານໜ້າທາງເຂົ້າໂຄງການ

ໂຄງການຈະໄດ້ເປີດໂຕ ໃນ ເດືອນ 11/2018

ຕາມຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ລົງທຶນ ກຸ່ມບໍລິສັດຮ່າໂດ, ໂຄງການ Nongtha Central Park ຈະໄດ້ເປີດໂຕຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເດືອນ 11/2018 ນີ້ . ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ, ປະຈຸບັນ ມີລູກຄ້າຫຼາຍທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ສອບຖາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມດືງດູດຂອງ ຕະຫຼາດລາວ ຕໍ່ກັບໂຄງການພິເສດນີ້. ແນ່ນອນວ່າເມື່ອໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ, ໂຄງການແຫ່ງນີ້ ຈະກາຍເປັນຈຸດໃຈກາງ ​ສ້າງ​ຄ​ວາມໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ​ໃຫ້​ກັບ​ຕະຫຼາດອະ​ສັງ​ຫາ​ຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ສປປ ລາວ ເວົ້າລວມ. ພິເສດເນື່ອງໃນໂອກາດປະກາດ​ເປີດ​ໂຕຢ່າງເປັນທາງ​ການ​ ທີ່ໃກ້ຈະມາຖືງນີ້, ເຈົ້າຂອງຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍຫຼາຍຢ່າງ ໃຫ້​ກັບລູກຄ້າ ທີ່ຊື້ເຮືອນ ຢູ່ໃນຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ ​ເຊັນ: ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອສະໜັບສະໜູນ ​ກ່ຽວ​ກັບດອກເບ້ຍ​ການກູ້ຢືມທະນາຄານ ແມ່ນ: 9.25% ສຳຫຼັບລູກຄ້າ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຈັບຈອງຊື້ເຮືອນ, ມີສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດເຖິງ 1.6% ສຳຫຼັບລູກຄ້າ ທີ່ຊຳລະເງິນ ກ່ອນກຳນົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລູກຄ້າຍັງມີໂອກາດ ຈັບສະຫຼາດ ຮັບບັນດາລາງວັນທີ່ມີມູນຄ່າສູງຄື: ລົດ  Hilux Rivo, ລົດ Vios , ລົດຈັກ honda ,  ແລະ ຍັງມີລາງວັນອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ....

ຊ່ວຍ​ເຫຼືອສະໜັບສະໜູນ ​ກ່ຽວ​ກັບດອກເບ້ຍ​ການກູ້ຢືມທະນາຄານ ຂອງລູກຄ້າ​ທີ່​ສົນໃຈ ກູ້ຢືມ, ຈັບສະຫຼາກ ລົດໃຫຍ່.... ໃຫ້ລູກຄ້າຈັບຈອງຊື້ໃນມື້ເປີດຂາຍ ....... 

ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່:

Hotline: 020 99 386 386

Email: sales@nongthacentralpark.com

Website: www.nongthacentralpark.comເລກທີ 324 ຖະໜົນ ດອນແດງ, ບ້ານໜອງທາໃຕ້, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ສປປ ລາວ (+856) 20 99 386 386 sales@nongthacentralpark.com

Copyright © 2018. All Rights Reserved by Nongtha Central Park.

ເຊື່ອມຕໍ່ພວກເຮົາ: