020 99 386 386

ໜອງທາ ເຊັນໂທພາກ – ສະຖານທີ່ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ

 05/11/2018

ຕັ້ງຢູ່ເມືອງຈັນທະບູລີ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຕົວເມືອງສູນກາງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  – ສປປ ລາວ, ໂຄງການ ໜອງທາ ເຊັນໂທພາກ ມີລະບົບໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານເຕັກນິກ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານສັງຄົມ ແບບຄົບຊຸດ ແລະ ມີບັນດາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຢູ່ ພາຍນອກໂຄງການ ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີລະດັບ ຄື: ໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 5 ນາທີ ກໍ່ໄປເຖິງໂຮງໝໍ 150 ຕຽ, 15 ນາທີ ກໍ່ໄປເຖິງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະປະຕູໄຊ, 17 ນາທີ ກໍ່ໄປເຖິງຕະຫຼາດເຊົ້າ ແລະ 20 ນາທີ ກໍ່ໄປເຖິງສະໜາມບີນສາກົນວັດໄຕ ….... ຜ່ານບັນດາເສັ້ນທາງຫຼັ ເຊັ່ນ ເສັ້ນທາງສະຫວ່າງ, ເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ ແລະ ເສັ້ນ ທາງ13 ໃຕ້,

ໜອງທາ ເຊັນໂທ ພາກ ເປັນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ, ໄດ້ສ້າງ ເປັນເຂດຕົວເມືອງ ທີ່ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກແບບຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ ແລະ ມີລະດັບທີ່ສຸດ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂຄງການຕັ້ງຢູ່ຈຸດໃຈກາງ, ເຊື່ອມຕໍ່ ກັບບັນດາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ທັນສະໄໝຢູ່ ພາຍນອກຂອບເຂດໂຄງການ

ໃນເນື້ອທີ່ດິນຍາວເກືອບ 75 ເຮັກຕາ, ເຊິ່ງຈຸດໃຈກາງຂອງໂຄງການ ແມ່ນ ໜອງນ້ຳໜອງທາ ເຂດໜອງນ້ຳທຳມະຊາດ ທີ່ມີຄົນຮູ້ຈັກຫຼາຍ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ໜ້ານ້ຳໃຫຍ່ກ່ວາ 10 ເຮັກຕາ, ໜອງທາ ເຊັນໂທ ພາກ ໄດ້ສ້າງເປັນເຂດ ດຳລົງຊີວິດ ທີ່ສົມບູນແບບ ຕໍ່ກັບ ສວນສາທາລະນະພາຍໃນຂອບເຂດໂຄງການ ຫຼາຍກ່ວາ 20 ແຫ່ງ.

ໜອງທາ ເຊັນໂທ ພາກ ແມ່ນເຂດພື້ນທີ່ ແບບເປີດ, ປະສົມປະສານ ກັບທຳມະຊາດ ແລະ ມີສິ່ງອຳນວຍ ຄວາມສະດວກ ເຖິງ 42 ແຫ່ງ ຢ່າງຄົບຊຸດພາຍໃນຂອບເຂດ ເຊັ່ນ: ເຂດໜອງນ້ຳ ຢາຍຍາວທົ່ວໂຄງການ, ເຂດຍ່າງຫຼີ້ນພັກຜ່ອນ, ເຂດສະໜາມຫຼວງ ແລະ ບັນດາເຂດສວນສາທາລະນະຕົ້ນໄມ້ສີຂຽວ, ເຂດສວນຫຼີ້ນ ຂອງເດັກນ້ອຍຢູ່ກາງແຈ້ງ, ເຂດໂຮງຮຽນເຊື່ອມຕໍ່ສາກົນ, ໂຮງແຮມ 5 ດາວ, ສະລອຍນ້ຳ, ສູນອອກກຳລັງ ກາຍ & ສະປາ, ເຂດຮ້ານກາແຟ, ເຂດສູນອອກກຳລັງກາຍ ໃນຮົ່ມ ແລະ ກາງແຈ້ງ ແລະ ລະບົບຮັກສາ ຄວາມປອດໄພແບບ 3 ຊັ້ນ ຕະຫຼອດ 24/24 ຊົ່ວໂມງ ...

ຈາກຄຳຂັວນ: “ລູກຄ້າ ແມ່ນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງທຸກໆການປະດິດຄິດສ້າງສີ່ງໃໝ່ໆ”, ສະນັ້ ກຸ່ມບໍລິ ສັດຮ່າໂດ ເຂົ້າໃຈວ່າ, ຄຸນຄ່າຂອງເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຢູ່ຈຸດໃຈກາງເທົ່ານັ້ນ, ຍັງຕ້ອງມີ ສິ່ງ ອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບາຍ ໃຫ້ກັບຜູ້ຊົມໃຊ້. ໂຄງການ ໜອງທາເຊັນໂທພາກ ແມ່ນໂຄງການ ແຫ່ງ ທຳອິດ ແລະ ເປັນໂຄງການແຫ່ງດຽວ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນ ຢ່າງ ຄົບຊຸດ ແລະ ຮັບໃຊ້ສະເພາະປະຊາຊົນທີ່ອາໄສ ຢູ່ໂຄງການນີ້. ຢູ່ທີ່ນີ້ ຍັງສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ ທຸກໆ ຄວາມຕ້ອງການ ໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງທຸກຄົນ ໃນ ໂຄງການຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄວາມພໍໃຈຫຼາຍ ທີ່ສຸດ. ໃນແຕ່ລະມື້, ປະຊາຊົນ ສາມາດ ສຳພັດ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາານບໍລິການ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອາໄສ ເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນສາກົນ ເປັນບ່ອນລ້ຽງດູໜໍ່ແໜງຂອງປະເທດຊາດ, ສູນການຄ້າ ທີ່ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງມີບັນດາ ຮ້ານ ສະດວກຊື້ ,ຮ້ານເສື້ອຜ້າ, ຮ້າຍຂາຍເຄື່ອງທົ່ວໄປ; ເຂດສວນຫຼີ້ນ ແລະ ເຂດສວນພັກຜ່ອນໃນຮົ່ມ ແລະ ກາງແຈ້ງ ຮັບໃຊ້ທຸກໆຄົນ ແລະ ເປົ້າໝາຍແມ່ນສຳຫຼັບຜູ້ສູງອາຍຸ, ຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ແຕ່ມີເວລາໜ້ອຍ, ຈົນຮອດເດັກນ້ອຍ. ແລະ ໃນທ້າຍອາທິດ, ປະຊາຊົນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂັບລົດ ອອກ ນອກ ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງ ແຕ່ຍັງສາມາດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກິດຈະກຳ ຫຼືງານບູນຕ່າງໆຢູ່ກາງແຈ້ງ, ບັນດາສະມາຊິກ ຂອງຄອບຄົວ ຍັງສາມາດ ຍ່າງຫຼີ້ນຜ່ອນຄາຍ ຢູ່ສວນສາທາລະນະ, ແຄມໜອງນ້ຳ, ພາຍເຮືອ, ຕຶກປາ ພ້ອມກັນອີກດ້ວຍ ຫຼື ນັ່ງກິນກາແຟ, ອ່ານໜັງສື, ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາ ກິດຈະກຳຫຼິ້ນກິລາ ພາຍໃນເຮືອນ ແລະ ກາງແຈ້ງ, ຫຼື ສາມາດຫຼີ້ນກ໊ອບ ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດໂຄງການ.

ແຜນວາດລວມຂອງໂຄງການ ໜອງທາເຊັນໂທພາກ

ທັດສະນີຍະພາບເຂດຕົ້ນໄມ້ສັກ  ແລະ ເຂດສະໜາມຫຼວງຢູ່ໂຄງການ ໜອງທາເຊັນໂທ ພາກ

ອອກແບບໂດຍບໍລິສັດ Surbana (Singapore) ແລະ ຜູ້ອອກແບບສະຖາປັດຕະຍາກຳ ແມ່ນ ບໍລິສັດ Rush Wright Associtate (Australia), ໂຄງການ ໜອງທາເຊັນໂທພາກ ແມ່ນໂຄງການເຂດຕົວເມືອງໃໝ່ ທີ່ມີລະດັບ, ມີການກໍ່ສ້າງແບບຄົບຊຸດ ຕໍ່ກັບ  ເຮືອນຫ້ອງແຖວ ແລະ ເຮືອນວິລາ ທີ່ມີຄວາມສວຍງາມ ປະສົມ ປະສານ ລະຫວ່າງອົງປະກອບ ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ວັດທະນາທຳຂອງລາວ..

ຕໍ່ກັບບັນດາເຮືອນຫ້ອງແຖວ ຕິດກັບໜ້າໜອງນ້ຳ, ບັນດານັກສະຖາປັດ ໄດ້ມີແນວຄິດວິທີການຈັດສັນ ພື້ນທີ່ຊັ້ນ 1 ແມ່ນອອກແບບໂລ່ງ ແລະ ໂດດເດັ່ນ, ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສະດວກສະບາຍໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ຈັດວາງສິນຄ້າຕ່າງໆ. ພື້ນທີ່ຊັ້ນ  2 ແລະ ຊັ້ນ 3 ແມ່ນອອກແບບເພື່ອ ການດຳລົງຊີວິດ ແບບສ່ວນຕົວ ໃຫ້ ເຈົ້າຂອງເຮືອນ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ. ເຮືອນວິລາບ້ານດ່ຽວແຕ່ລະຫຼັງ (ມີເນື້ອທີ່ສະເລ່ຍ ແຕ່ 251 m2– 411 m2) ແລະ ເຮືອນວິລາບ້ານແຝດ (ມີເນື້ອທີ່ສະເລ່ຍ ແຕ່ 140 m2 – 239 m2) ແຕ່ ຍັງ ຮັກສາ ລັກສະນະຮີດຄອງ ວັດທະນາທຳ ລາວ ຍ້ອນແນວທາງສະຖາປັດ ປະສົມປະສານກັບທຳມະຊາດ. ຄຽງຄູ່ກັບເຂດດຳລົງຊີວິດທີ່ອົບອຸ່ນຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ, ບັນດາສະມາຊິກຢູ່ໃນຄອບຄົວ ຍັງສາມາດ ຈັດງານລ້ຽງ ນອກບ້ານຢູ່ໃນເຂດສວນ ທີ່ມີ ໄດ້ມີການອອກແບບເປັນສ່ວນຕົວ ຢ່າງເໝາະສົມທີ່ສຸດ.

ຮູບພາບລວມເຮືອນຫ້ອງແຖວຢູ່ໂຄງການ

ຮູບພາບລວມ ວິລາບ້ານແຝດ

ຮູບພາບລວມ ວິລາບ້ານດ່ຽວ

ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ, ໂຄງການໜອງທາເຊັນໂທພາກ ແນ່ນອນວ່າຈະກາຍເປັນໂຄງການນຳໜ້າ ຂອງ ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໂຄງການ ທີ່ປະກອບສ່ວນສ້າງ ໃບໜ້າ ໃບຕາໃໝ່ ໃຫ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ມີເຂດຕົ້ນໄມ້ສີຂຽວ - ປອດໂປ່ງ ແລະ ສ້າງແບບການດຳລົງຊີວິດ ທີ່ມີລະດັບແຕກຕ່າງກັບບັນດາໂຄງການອື່ນໆ. ໂຄງການໜອງທາເຊັນໂທພາກ ຍັງເປັນໂຄງການ ອະສັງຫາ ລິມະຊັບແຫ່ງທຳອິດ ຢູ່ ສປປລາວທີ່ລູກຄ້າຄົນລາວຊື້ເຮືອນຈະໄດ້ຮັບໃບຕາດິນຂອບທອງ. ດ້ວຍການພັດທະນາ ໂຄງການນີ້, ຜູ້ລົງທຶນ ກຸ່ມບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ຮ່າໂດ ໄດ້ນຳເອົາ ວິທີການດຳລົງຊີວິດທີ່ມີລະດັບ, ແຕກຕ່າງ ແຫ່ງທຳອິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ ປະຊາຊົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໂຄງການແຫ່ງນີ້.

ກຸ່ມບໍລິສັດຮ່າໂດ ຜູ້ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບອັນດັບໜຶ່ງຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ, ມີໂຄງການ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຫຼາຍກ່ວາ 40 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ ຢູ່ຫວຽດນາມ, ແລະເປັນໜຶ່ງໃນ 50 ກຸ່ມບໍລິສັດ ທີ່ດີເດັ່ນກ່ວາໝູ່ ຢູ່ຫວຽດນາມ ແລະ ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກ ທີ່ວາລະວານ Forbes, ເປັນ 1 ໃນ 10 ຜູ້ລົງທຶນ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ທີ່ສຸດ ໃນ ສສຫວຽດນາມ, ໜອງທາເຊັນໂທພາກ ແນ່ນອນ ຈະເປັນຈຸດຢັ້ງຢືນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຮ່າໂດຢູ່ສປປລາວແລະເປັນການຢັ້ງຢືນດ້ານ ທ່າແຮງຂອງຜູ້ລົງທຶນໃນຕະຫຼາດ ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ພ້ອມທັງສ້າງຄຸ້ນຄ່າຂອງການດຳລົງຊີວິດແບບໃໝ່ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ ລາວ

ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່:

Hotline: 020 99 386 386

Email: sales@nongthacentralpark.com

Website: www.nongthacentralpark.comເລກທີ 324 ຖະໜົນ ດອນແດງ, ບ້ານໜອງທາໃຕ້, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ສປປ ລາວ (+856) 20 99 386 386 sales@nongthacentralpark.com

Copyright © 2018. All Rights Reserved by Nongtha Central Park.

ເຊື່ອມຕໍ່ພວກເຮົາ: