020 99 386 386

ເຮືອນຫ້ອງແຖວ

ຂໍ້ມູນເຂດຕອນດິນ

  • ເນື້ອທີ່ດິນ: 89.22 - 238.41 m2

  • ເນື້ອທີ່ກໍ່ສ້າງ: 222.33 - 326.33m2

  • ຈຳນວນຊັ້ນ: 3.5
  • ຈຳນວນຫ້ອງ: 1 ຫ້ອງອະເນກປະສົງ, 1 ຫ້ອງຮັບແຂກ, 1 ຫ້ອງຄົວ, ຫ້ອງອາຫານ, 3 ຫ້ອງນອນ, 3 ຫ້ອງນ້ຳ, 1 ຫ້ອງ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ ຫຼື ຈັດ​ວາງ​ສິນ​ຄ້າ

ເລກທີ 324 ຖະໜົນ ດອນແດງ, ບ້ານໜອງທາໃຕ້, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ສປປ ລາວ (+856) 20 99 386 386 sales@nongthacentralpark.com

Copyright © 2018. All Rights Reserved by Nongtha Central Park.

ເຊື່ອມຕໍ່ພວກເຮົາ: